211 800 0071

12 Αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις Αγγλικών επιπέδου Β2

Ενημερώθηκε:


Author Image Ιδιαίτερα μαθήματα

Ενδιαφέρεσαι να πιστοποιήσεις την καλή γνώση των αγγλικών σου αλλά δυσκολεύεσαι να αποφασίσεις ποια πιστοποίηση είναι η ιδανική για σένα; Το Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών συνέλεξε τα παρακάτω στοιχεία για να σε βοηθήσει να σχηματίσεις μια πρώτη εικόνα για τις πιο γνωστές αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις αγγλικών επιπέδου Β2.

9+3 Αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις Αγγλικών επιπέδου Β2

ECCE

 • Εξεταστικές Περίοδοι: Μάιος, Δεκέμβριος
 • Διάρκεια εξέτασης: Περίπου 3 ώρες
 • Κόστος εξέτασης: 165€
 • Εξεταζόμενες Δεξιότητες: GVR, Listening, Writing, Speaking
 • Είδος Ασκήσεων: Ασκήσεις multiple choice, Μία έκθεση,Το Listening ακούγεται μία φορά
 • Βαθμολόγηση: Βάση 65%, Συμψηφισμός όλων των αποτελεσμάτων
 • Ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων: Μετά από αίτηση του υποψηφίου είναι δυνατή η παροχή: Γραφέα, Καταχωρητή απαντήσεων, Εκφωνητή θεμάτων, Παράτασης χρόνου εξέτασης, επιπλέον διαλειμμάτων κτλ
 

FCE

 • Εξεταστικές Περίοδοι: Μάιος, Ιούνιος, Δεκέμβριος
 • Διάρκεια εξέτασης: Περίπου 3 ώρες και 30 λεπτά.
 • Κόστος εξέτασης: 165€
 • Εξεταζόμενες Δεξιότητες: Reading and Use of English, Listening, Writing, Speaking
 • Είδος Ασκήσεων: Ασκήσεις multiple choice και συμπλήρωσης κενών σε Reading, Use of English και Listening, 2 εκθέσεις, Το Listening ακούγεται δυο φορές
 • Βαθμολόγηση: Βάση 60%, Συμψηφισμός όλων των αποτελεσμάτων, Βεβαίωση επιπέδου Β1 ή Γ1 σε περίπτωση που διαπιστωθεί χαμηλότερο ή ανώτερο του Β2 επίπεδο.
 • Ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων: Μετά από αίτηση του υποψηφίου είναι δυνατή η παροχή: Γραφέα, Καταχωρητή απαντήσεων, Εκφωνητή θεμάτων, Παράτασης χρόνου εξέτασης, επιπλέον διαλειμμάτων κτλ 

Σύγκριση των Lower Cambridge (FCE) και Lower Michigan (ECCE)

ΚΠΓ Β2

 • Εξεταστικές Περίοδοι: Μάιος, Νοέμβριος
 • Διάρκεια εξέτασης: Περίπου 3 ώρες
 • Κόστος εξέτασης: 80€
 • Εξεταζόμενες Δεξιότητες: Reading and Use of English, Listening, Writing, Speaking
 • Είδος Ασκήσεων: Ασκήσεις multiple choice και συμπλήρωσης κενών σε Reading, Use of English και Listening, 4 μικρές εκθέσεις/κείμενα, Το Listening ακούγεται δυο φορές
 • Βαθμολόγηση: Βάση περίπου 60% (30% σε κάθε ενότητα). Διαβαθμισμένη εξέταση Β1-2
 • Ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων: Οι υποψήφιοι με δυσλεξία έχουν δυνατότητα απαλλαγής από την Έκθεση.

LRN B2

 • Εξεταστικές Περίοδοι: Ιανουάριος, Ιούνιος
 • Διάρκεια εξέτασης: Περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά
 • Κόστος εξέτασης: 160€ (με δωρεάν επανεξέταση)
 • Εξεταζόμενες Δεξιότητες: Reading and Use, Listening, Writing, Speaking
 • Είδος Ασκήσεων: Ασκήσεις multiple choice και συμπλήρωσης κενών, 2 εκθέσεις, Το Listening ακούγεται 2-3 φορές, Το Syllabus του Speaking δίνεται από την αρχή της χρονιάς
 • Βαθμολόγηση: Βάση 50%, Συμψηφισμός όλων των αποτελεσμάτων
 • Ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων: Μέριμνα μετά από συμπλήρωση φόρμας Ειδικής Μέριμνας για υποψήφιους με μαθησιακές δυσκολίες δύο μήνες πριν την εξέταση

Διάβασε σχετικά με το LRN:

Εξετάσεις LRN: 5 Συμβουλές Σίγουρης Επιτυχίας

Πιστοποίηση LRN: 10 ερωτήσεις και απαντήσεις (για το επίπεδο Β2)

Προετοιμασία για τις εξετάσεις LRN (B2)

IELTS (SCORE: 5.5-6.5)

 • Εξεταστικές Περίοδοι: Δυο φορές το μήνα
 • Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 45 λεπτά
 • Κόστος εξέτασης: 205€
 • Εξεταζόμενες Δεξιότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking
 • Είδος Ασκήσεων: Ασκήσεις διαφόρων ειδών, 2 εκθέσεις, Το Listening ακούγεται μία φορά
 • Βαθμολόγηση: Μέσος όρος των σκορ (1 – 9) όλων των δεξιοτήτων
 • Ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων: Μέριμνα για υποψήφιους με μαθησιακές δυσκολίες / ειδικές ανάγκες μετά από αίτημα τρεις μήνες πριν την εξέταση.

Διάβασε σχετικά με το IELTS:

IELTS Εξετάσεις: 12 Ερωτήσεις-Απαντήσεις

IELTS ή TOEFL;

TOEIC (SCORE 505-780)

 • Εξεταστικές Περίοδοι: Τέσσερις φορές το μήνα.
 • Διάρκεια εξέτασης: Περίπου 2 ώρες
 • Κόστος εξέτασης: 150€.
 • Εξεταζόμενες Δεξιότητες: Listening, Speaking.
 • Είδος Ασκήσεων: Ασκήσεις multiple choice.
 • Βαθμολόγηση: Άθροισμα των σκορ των δύο δεξιοτήτων (10-990).
 • Ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων: Mέριμνα για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες μετά από σχετικό αίτημα ένα μήνα πριν.

Εξετάσεις TOEIC: 10 ερωτήσεις και απαντήσεις

PTE – GENERAL LEVEL 3

 • Εξεταστικές Περίοδοι: 7 φορές το χρόνο (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος)

 • Διάρκεια εξέτασης: Περίπου 2 ώρες

 • Κόστος εξέτασης: 155€

 • Εξεταζόμενες Δεξιότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking

 • Είδος Ασκήσεων: Aσκήσεις multiple choice, συμπλήρωσης κενών, υπαγόρευσης, Δύο εκθέσεις. Το Listening ακούγεται 1-2 φορές

 • Βαθμολόγηση: Βάση 50%. Συμψηφισμός όλων των αποτελεσμάτων

 • Ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων: Δυνατότητα προσαρμογής των εξετάσεων για τις περιπτώσεις Υποψηφίων με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Ειδικές Ανάγκες.

TIE

 • Εξεταστικές Περίοδοι: Μία με δύο φορές το μήνα 

 • Διάρκεια εξέτασης: Περίπου 2 ώρες 

 • Κόστος εξέτασης: 160€. Δωρεάν επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα από τα γραπτά ή προφορικά. Δεύτερη ευκαιρία (μισά εξέταστρα) σε περίπτωση αποτυχίας και στα γραπτά και στα προφορικά

 • Εξεταζόμενες Δεξιότητες:  Speaking, Writing

 • Είδος Ασκήσεων: Παρουσίαση υλικού και συζήτηση των συνυποψηφίων για θέματα που έχουν προετοιμάσει. Decision making, Δύο εκθέσεις

 • Βαθμολόγηση: Συμψηφισμός γραπτού και προφορικού (Β1-Γ2) 

 • Ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων: Μετά από αίτηση παρέχεται γραφέας στους υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες. 

ESB LEVEL 1

 • Εξεταστικές Περίοδοι: Μάιος, Δεκέμβριος

 • Διάρκεια εξέτασης: Περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά. 

 • Κόστος εξέτασης: 165€

 • Εξεταζόμενες Δεξιότητες: Reading, Use of English, Listening, Writing, Speaking

 • Είδος Ασκήσεων: Ασκήσεις multiple choice και συμπλήρωσης κενών, Μία έκθεση, Το Listening ακούγεται δυο φορές

 • Βαθμολόγηση: Βάση 55%. Συμψηφισμός όλων των αποτελεσμάτων

 • Ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων: Μέριμνα μετά από συμπλήρωση φόρμας Ειδικής Μέριμνας για υποψήφιους με μαθησιακές δυσκολίες ένα μήνα πριν την εξέταση 

MSU – CELC

 • Εξεταστικές Περίοδοι: Μάιος, Δεκέμβριος.

 • Διάρκεια εξέτασης: Περίπου 3 ώρες.

 • Κόστος εξέτασης: 145€.

 • Εξεταζόμενες Δεξιότητες: Reading, Listening, Writing (+ Grammar), Speaking.

 • Είδος Ασκήσεων: Ασκήσεις Multiple Choice, Μία έκθεση, Το Listening ακούγεται 1-2 φορές.

 • Βαθμολόγηση: Βάση 60%. Συμψηφισμός όλων των αποτελεσμάτων.

 • Ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων: Mετά από αξιολόγηση σχετικής αίτησης, δίνεται επιπλέον χρόνος 50% σε κάθε ενότητα, γραφέας, βιβλίο εξετάσεων σε Braille, εξαίρεση από την εξέταση του Listening.

NOCN B2

 • Εξεταστικές Περίοδοι: Μάιος, Δεκέμβριος.
 • Διάρκεια εξέτασης: Περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά.
 • Κόστος εξέτασης: 160€ (με δωρεάν επανεξέταση σε 1-3 ενότητες μέσα στην τριετία).
 • Εξεταζόμενες Δεξιότητες: Reading and Grammar, Listening, Writing, Speaking.
 • Είδος Ασκήσεων: Ασκήσεις διαφόρων ειδών, Δύο εκθέσεις, Το Listening ακούγεται δυο φορές.
 • Βαθμολόγηση: Βάση 51%, Συμψηφισμός αποτελεσμάτων, Διατήρηση επιτυχημένων δεξιοτήτων.
 • Ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων: Επιπλέον χρόνος και ειδικές συνθήκες εξέτασης μετά από σχετική αίτηση.

LANGUAGECERT COMMUNICATOR

 • Εξεταστικές Περίοδοι: 9 φορές το χρόνο (εκτός Απριλίου, Αυγούστου και Σεπτέμβρη).
 • Διάρκεια εξέτασης: Περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά .
 • Κόστος εξέτασης: 160€
 • Εξεταζόμενες Δεξιότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking (Ανεξάρτητη εξέταση που μπορεί να δοθεί στην ίδια, σε προηγούμενη ή και επόμενη εξεταστική).
 • Είδος Ασκήσεων: Ασκήσεις multiple choice και συμπλήρωσης κενών, Δύο εκθέσεις, Το Listening ακούγεται δυο φορές.
 • Βαθμολόγηση: Βάση 50%. Συμψηφισμών αποτελεσμάτων γραπτού.
 • Ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων: Μέριμνα μετά από σχετική αίτηση στο Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων. 

Η επιλογή της κατάλληλης πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας για τον κάθε υποψήφιο μπορεί να εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:

 • Ο τύπος του μαθητή και οι προτιμήσεις του αναφορικά με τον τρόπο εξέτασης λόγου χάρη ασκήσεις multiple choice
 • Οι ιδιαιτερότητες της εξέτασης όπως η αναπαραγωγή του ακουστικού μία ή δύο φορές, ο αριθμός των εκθέσεων κτλ.
 • Οι περίοδοι και η συχνότητα των εξετάσεων π.χ. περίοδοι Μαΐου-Δεκέμβριου, Ιουνίου-Ιανουαρίου, ανά μήνα κτλ.
 • Ο σκοπός της πιστοποίησης π.χ. σπουδές στο εξωτερικό, μοριοδότηση κτλ.
 • Το κόστος της πιστοποίησης

Η τελική επιλογή θα πρέπει να γίνεται εφόσον ο μαθητής κατέχει τις γνώσεις που απαιτούνται για το κάθε επίπεδο και σε συνεννόηση με τον καθηγητή που τον προετοιμάζει. 

Στο Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών θα βρεις έμπειρους εκπαιδευτικούς που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών, οι οποίοι θα σε κατευθύνουν και θα σε υποστηρίξουν στη διαδικασία απόκτησης της ιδανικής πιστοποίησης για την περίπτωσή σου!

Διάβασε: Τιμές ιδιαιτέρων μαθημάτωνΔιαβάστε επίσης...

blog image5 ιδέες για να κάνετε τα ιδιαίτερα μαθήματα πιο ενδιαφέροντα
blog imageΜπορώ να βοηθήσω το παιδί μου στην ανάγνωση;
blog imageΜαθαίνοντας Κινέζικα. Οι εξετάσεις YCT, HSK, HSKK και BCT.
blog imageΤα πλεονεκτήματα των ιδιαίτερων μαθημάτων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών
Δείτε όλα τα άρθρα εδώ